ကျွန်ပ်တို့အကြောင်း

ကယားနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်သာသနာနယ်အသင်းတော်များအဖွဲ့
 

ကယားနှစ်ခြင်းသာသနယ်အသင်းတော်များ အဖွဲ့၏ အသင်းချုပ်သည် ကယားပြည်နယ်၊ ဒီမော့ဆိုမြို့တွင်တည်ရှိ ပြီး အုပ်စု(၁၀)အုပ်စု, အသင်းတော်အပါးပေါင်း (၅၃)ပါးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သော သာသနာနယ်ဖြစ်သည်။ ထိုသာသနာနယ်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၁၁)စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး ယခုထိတိုင်ဆက်လက်တည်ရှိ နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ သာသနာနယ်လက်အောင်တွင် ဌာနခွဲ(၁၂)ဌာနတည်ရှိပြီး ဌာနတိုင်းတွင် လုပ်ငန်းများတည်ရှိကြသည်။ သာသနနယ်သည် အသင်းတော်များ၊ အုပ်စုများမှ ရောက်ရှိလာသော အလှူတော် ငွေများဖြင့်သာ လည်ပတ်လျက် ရပ်တည်နေပါသည်။
KBA လိုကို