ဆက်သွယ်ရေးဌာန

 

ဆက်သွယ်ရေးဌာန

 

ဆက်သွယ်ရေးဌာနသည် လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၈ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။စတင်ဖွဲ့စည်းစဥ်က ဆရာခဲလဘင်းထူး တာ၀န်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂မှာ ဆရာဧဇရတာ၀န်ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ဆရာဧဇရသည် ကယား နှစ်ခြင်းသာသနာနယ်မှ ကျမ်းစာကျောင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးတာ၀န်ကို ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ၂၀၁၄မှ ယခုနှစ်ထိတိုင်ဆရာတိမောသေမှ တာ၀န်ခံအဖြစ်ဆက်လက်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။

 

 

 
  ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ ကျင်းပ​သောဓာတ်ပုံသင်တန်း